COVID booster shots available to all adults in Minnesota

Posted 11/23/21

ESqjhTT-mjf -iriKiJi:in.:l;.v ¡lII M i – ¡ i ii r- | S M ' KI n Vkl «II'.' ■“Our AdniLtislrauo* will zL«-jys ?uc '‘■limest-ìirc cirìl -anJ ib wbaie-rr “c …

This item is available in full to subscribers.

Please log in to continue

Log in

COVID booster shots available to all adults in Minnesota

Posted

ESqjhTT-mjf -iriKiJi:in.:l;.v ¡lII M i – ¡ i ii r- | S M ' KI n Vkl «II'.'

■“Our AdniLtislrauo* will zL«-jys ?uc '‘■limest-ìirc cirìl -anJ ib wbaie-rr “c isnlu protect iheir hcaldi ird -i-ÍLiy.' jüid

■pflhe l«í *wls íd <nr CDVD>] 9 wdíba^ ind an nrpcdunl

2jccjrb,i C ’•!l^'ID-1M high ta bdulis cul he^tuf m mlil|iiie Mine Itj,” ftìifl Hk^iaiWiKflC isT F S’-.-) 1111 CirtWrn-iiiHirT J ii n hfik'iiliu ['•I I5YII [i. I-i. Mi'iw if: ilit luMr Im M11InLz-.-.Ku, jiJnll-. lu 31Æ up

■ = :■ L-JL-■ u;■ i.i-J -JL'I lllijii fciMiilur Hh-.il y vii lluv 'p: ilui.”

■Go^nwr T¡m WnIt announced Ihal #U Etfy^’uccñntod nddt¥ rm no^ nMt -to b?1 CWID-N kos-Nr shols, Iblk'iv l: jj mi >. 11111. ■u■ 11 3 ■ I 11 u i

11 '■ l-j kid Liu I | – : i I ■ I i l~ h-rullll ú lìli: Lllà.

LJtpunded hw.ei ellgibilliy means mece Minoettaam will he iNe it* niiA.i' Jti- 11iL-1r rm:y.j:i.ou C 'ÍKVILJ-1M durinu Ihr l/LETETi -nut Ilf UKÏ. I.P.V' 'TO- '■V;||,^ |||.l Siiti hcdllh Ulfkials ;w? i^fwn'7isinE MinnFSflign? ip g^ lh?ir broker dnw

«■ soon ¡if 1bry «ip doo in orden- tm bssi ¡imircM *ï lift

mo^ts- indoor? fo* ibo «rôtcrud holiday ^okbrrëions.

i'_“ii .fs-JiJ i i : L- a r primaiy serle« cl ihe FfLe-er ..c Mfidîr ra viume

m IhuL bit miunhi ù-JOTfltil he iBcnmnuhded and iMc toral

ih*.- C'OVLl>- i M booster ihol. All MbkhtIku is aid aider

u-hcÿiii the Jbhiäon ài Johnsea vutiu aie nsctsmmended fu

peLi] hHóiier >h«l ai lei«.

2 rcociià:- ali« Iheir filial vicìc».

COVID- !

9 vaiaci .pr-c nifelivç. %-«powi:>ily pi prr-. ..-miin: seri ou* il ln«» i*-iì-dvHlli ¡Evident; is ina^ijiiiglj- mIiapi ihm tattler» Ibr «II rthiis. j^vefi ii ilic appicptitn.- ili*it aN« ihdf ('

•awy V*S.1MJKM ttñtt, cut litty CM Grtd Iht ptWÉtf IMLtod

L !- ■ tl il

a In .’Ii k '. H W-o will always pr ori i.'<? the safely of Minneseíans and ngUncfe, in 1ht middle afa survie in lú»>. rSiJl iis«.-jii:. >“p¿-r

ing cp hcniiicr da ses w .ill «d¡JlirH mid Co^emi& r WjIjc. Cases nr ns.ni“. -Eummuniijr^pnaU ii high, and Mmnciccjns *rt iiW'inj; ihdimrä I ir i ht wirntf & 1 g£U Wider pud lilt luiiuVjfi iPfH'bKh. Health OflVrltla Wd ir‘j;p.! 0lhT, ifytf Miai hnmicr hrtfi iMtuui (mmcciìim n$aiMi

ÜEuU'ntnl Gcn-iemor hífii?!.' t '-in;■ j-jn. 'Bouïlur duscí jm otk

u-gy i:i >c|xy Hftrlhi* winitfr vnd Inlidi^ venon. maní *vúfy KiAIWA»U là 'be- áhlí M lábí Ad^ddEagÿ -ü K E h i

£ Lri.- tu .t-d |s iilL^lLC-r-' 'lk*.Çilfl> aiL

J11 j|l!|!l!l lúfll I'jL^.1 ill kL-t|>.IIL pi HIc^IÍlhi al dbe in*iii>u CÛVIL5-IV hfct-u we jm >u£-inc n t. rii which is Eslrcoäl? rnporlanl yi'vn nur libili linfMtäl cspuc-

'^kh^'tetà 'Ì<K ÉU fui 41AI WdTji :ll|..“iull ! 111 n VJ U-. IIL>fli

ill M: HiL'i.Uji: ■ III ùtdliiiiic uiinu ii:iiÌ> ijìlu -li.Jpjl-il-i lù- pit-

4 liiL TIk L-jd lsJ‘COVICI ■ 11 _ I : ■ i :■ niiiik.iiL. k'>!iim, cj>I S*i-

■:ul

J i i. lTp. i i . l- . tiefilny your imciiJ Mrcmuiliin ^ns Is & all :nl'c; us veil, und -cw ^ellin^ you tere4ET wlun vsu'ri -due is another lajer of pK*ri.'liun.'

Miinnewtonj VHfcns a buwiw ihcri csm wisil- tttti

4tm le ¡find ii provider nwr ihm iq «pivdnlr an «ppvintvwni

■or frnd j ™plNn elmk Mimws(ii:mi ie^ p'rfc ^ i«nivc #ny

Oribi il*.ÈC H'|l ÙV Lll U jlhf-Uljlill (. 'll-VI 13- I'? SdL.I.il'i Oh J. iwt«r OA-ù r^iinTUi-'i cl'whm vjtcin;- iIi^-h r«ceh bO i.v ihetr finnury Knes.

€n Tu«djp, ilil IJl-r-^i i i111 c:’ Health, .i.h. i- l-.I vaccine pn.' Jjrs ih■ >. ihcy :-1■.■ j IJ :nm»:dmiely begin prepmr^ ioi

tifcmiliij

K

i

I

c

l ¡I'ihilny, iii.-lii:liiiy

il riy .inj. h:i-.j^«■- ni^kd t«> IhrET^Iwirvnirivcrfd-j =mdt ■‘chrfwlins »jfjiim? lliM«n^in| vwnb lurfevi^r ikr^wjll K-t h ■> y i I y Li I u -p t- ww «iMllHiHtiaili» wi-iBiiCn Vjixine pm videro fmriintSy luw: a. high le^el. ni invenlniv. ji:iI Ml ill in >jr.t irrj fir-.' .u«:r:- in Lt^elhe-uiujl nnderin^ firaLeii la order btdidaniTvHCHie as needed m. now, s> pci* iik bi»r1er{b«e£ la all bduhs ^tiic al» prc^- idiiig prìnurs :«rii^ ^nteintf.

•} KENOSHA

Will' llh- u'iiihiii.-îtïUmI. iiIkiiC I 7 liiillimi ^’Twriu-v.iLi jiIiiIk wüto liùhü iJiA ;.:L uiilkn :i iHHihlùi ut Uu ^li.yihlú in Mit; Ih'hhIlh diW±.

Mljlri±húlú ix.

Ü ildLF.l 1'lJ.l Ii.iiIl' ¡Ü .I|I|IM;_:Ii:|.IIl' I.HM'iIl-I Elnses. Acceding >■■ ihe Ceniíf« icr IJi>Ljji>e Cauntó. ZA.]% ul :u11y 'E'aa'inased M mmeiula adulls, ah;iul s-q^.inin pociplr. hiv-r rreeiyrf, Ihcir hcc^íer. Mimesma. is srrond in 1h* cuunlr>ftehimlrr WL'íTTíi? adrlls. Iniling-rmly t^rnmnt

ibw ï inB-Miit.anq çj h [¡fé I hi ir fri.^ iHcM: Ujc 1h“ ílMr's Vijí-rirK Lw*jt Mpp hi hnd

a vawrinc |MMMÍ.-| iFru

r I : ■ I.

t'l:u:fc fbr inEiae EppnknnacHii. oi. Vbosuui.gnv . v.’bere

you cm. «Huch ior djpctmnenli by vkk sk Ivjk iii.g , FliuerK f.L-nijiL your primary healiiicareprnviderar j kcal pbarmaev.

Wilt in iij-tiriTiikii an upp^^ni ?l of Minnwoi^'i-

CQV|P-!flCef'T'fcu^1y VViciinMron sites ■ Minncwbi DcpivtnKnl or hf^rflh COVIIJ-]? NHiv Efal-IlK I-tJ-J-iS]-2ÜÖ.-I Mnn.-f ri.,

4 a.m. ? p.m. & Sal., I

(1 l ». – fi p.m.